Xóa trình quản lý doanh nghiệp

*

Sau khi chúng ta xóa Trình cai quản kinh doanh, hành vi này sẽ không còn thể đảo ngược. Lúc xóa doanh nghiệp, bạn cũng sẽ xóa nội dung tôi đã tạo, cai quản lý, share và sử dụng.

Nhóm mối cung cấp sự kiện

Thư viện tài sản

Dự án

Khi chúng ta xóa doanh nghiệp của mình, chúng tôi cũng đã gỡ hồ hết quyền truy cập mà bạn có đối với doanh nghiệp khác, ví dụ như Trang, tài khoản quảng cáo với Facebook px của họ. Phần nhiều quyền các bạn đã share với công ty khác cũng trở nên bị thu hồi.

Bạn đang xem: Xóa trình quản lý doanh nghiệp

Trang: rất có thể chuyển các Trang được sản xuất Trình làm chủ kinh doanh sang một Trình quản lý kinh doanh khác hoặc chuyển về trang cá nhân của chủ mua Trang. Ví dụ: nếu như có fan đã chia sẻ với chúng ta quyền truy cập vào Trang của họ, thì Trang này sẽ chuyển về trang cá nhân của họ. Tương tự, nếu bạn tự tạo nên Trang thì Trang này sẽ chuyển về trang cá thể của bạn.

Tài khoản quảng cáo: khi chúng ta xóa Trình thống trị kinh doanh, mọi thông tin tài khoản quảng cáo được link với Trình quản lý kinh doanh đó có khả năng sẽ bị xóa vĩnh viễn, trừ khi chúng ta chọn chuyển những thông tin tài khoản này sang trọng Trình quản lý kinh doanh khác.

Lưu ý: không phải Trình cai quản kinh doanh nào thì cũng đủ đk để xóa. Trường hợp bạn gặp sự cố, hãykhắc phục sự cố khiến bạn cấp thiết xóa Trình thống trị kinh doanh.

Tất cả những người có mục đích trong Trình làm chủ kinh doanh vẫn duy trì lại lever quyền mà người ta được chỉ định đối với mỗi Trang và tài khoản quảng cáo. Để tiếp tục thao tác trên Trang và tài khoản quảng cáo, mọi bạn nên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của họ để truy cập.

Trước lúc bắt đầu

- các bạn phải là quản lí trị viên Trình quản lý kinh doanh mà bạn muốn xóa.

Xem thêm:

- Xóa Trình quản lý kinh doanh

- cách xóa Trình làm chủ kinh doanh:

1. MởCài đặt mang đến doanh nghiệp,chọn doanh nghiệp ý muốn xoá.

*

*

2. Nhấp vàoThông tin doanh nghiệp.

*

3. Nhấp vàoXóa lâu dài doanh nghiệpvà tuân theo hướng dẫn bên trên màn hình.

*

Lưu ý: thông tin tài khoản quảng cáo được link với doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng xóa dài lâu trừ khi bạn chọn đưa những thông tin tài khoản này lịch sự Trình cai quản kinh doanh khác.

Để đảm bảo tính bảo mật của từng doanh nghiệp, công ty lớn của bạn sẽ có khoảng thời hạn chờ xóa là 24 giờ. Sau 24 giờ, các bạn sẽ không thể mở lại những doanh nghiệp vẫn xóa.