TÍNH ĐỘ LỆCH CHUẨN TRONG EXCEL

Excel mang đến appmobiles.info 365 Excel cho appmobiles.info 365 dành mang lại máy Mac Excel cho website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Ước tính độ lệch chuẩn phối hợp mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với quý giá trung bình (trung độ).

Bạn đang xem: Tính độ lệch chuẩn trong excel


Quan trọng: Hàm này đã có sửa chữa bằng một hoặc nhiều hàm new với độ đúng mực cao hơn và có tên call phản chiếu rõ rộng tác dụng của bọn chúng. Mặc cho dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên để ý sử dụng những hàm mới trường đoản cú bây giờ trsống đi, bởi vì hàm này rất có thể đang không thể sẵn cần sử dụng nữa làm việc các phiên bản sau này của Excel.


Để biết thêm đọc tin về hàm mới, hãy coi Hàm STDEV.S.

Cú pháp

STDEV(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV bao gồm các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng 1-1 tuyệt tmê man chiếu tới một mảng núm thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Crúc thích

STDEV giả định rằng các đối số của nó là mẫu tổng thể. Nếu dữ liệu của quý khách thay mặt đến tổng thể tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEVP..

Xem thêm: 3 Bước Cài Đặt Ngôn Ngữ Cho Chrome Như Thế Nào, Thay Đổi Ngôn Ngữ Của Chrome Và Dịch Trang Web

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng pmùi hương pháp "n-1".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tđắm đuối chiếu có chứa số.

Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn uống bản mà người mua gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng giỏi tmê man chiếu, chỉ các số vào mảng tuyệt tsi chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn uống bản hoặc quý hiếm lỗi vào mảng hoặc tmê mệt chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản tốt cực hiếm lỗi ko thể chuyển thay đổi số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu người mua muốn khái quát các quý giá lô-gic và kiểu biểu thị vnạp năng lượng bản của số trong tmê mẩn chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVA.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong những số ấy x là trung độ chủng loại AVERAGE(number1,number2,...) và n là kích thước mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng dưới đây với dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị công dụng, nên chọn chúng, nhận F2 và tiếp nối dấn Enter. Nếu nên, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột giúp xem tất cả dữ liệu.