NHÂN 2 MA TRẬN TRONG EXCEL

Excel đến appmobiles.info 365 Excel cho appmobiles.info 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Hàm MMULT trả về tích ma trận của nhị mảng. Kết quả là một mảng có số hàng bằng mảng 1 và có số cột bằng mảng 2.

Bạn đang xem: Nhân 2 ma trận trong excel


Lưu ý: Nếu chúng ta tất cả phiên phiên bản bây giờ của appmobiles.info 365, thì bạn chỉ cần nhập phương pháp vào ô trên thuộc phía bên trái của dải ô đầu ra, rồi dìm ENTER để xác nhận cách làm là phương pháp mảng cồn. Nếu không, bí quyết buộc phải được nhập bên dưới dạng công thức mảng thừa từ bỏ bằng cách chọn dải ô cổng output trước, nhập phương pháp vào ô bên trên thuộc phía trái của dải ô cổng đầu ra, rồi dấn CTRL+SHIFT+ENTER nhằm xác thực. Excel chèn vết ngoặc nhọn sống đầu và cuối phương pháp giúp đỡ bạn. Để hiểu thêm báo cáo về phương pháp mảng, hãy coi mục Hướng dẫn cùng ví dụ về cách làm mảng.


Cú pháp

MMULT(array1, array2)

Cú pháp hàm MMULT tất cả các đối số bên dưới đây:

array1, array2 Bắt buộc. Những mảng mà quý khách muốn nhân.

Chú thích

Số cột vào array1 buộc phải ngay số sản phẩm trong array2 cùng cả nhị mảng chỉ được chứa số.

Mảng 1 cùng mảng 2 hoàn toàn có thể là có dạng phạm vi ô, hằng số mảng hoặc tsay đắm chiếu.

Hàm MMULT trả về cực hiếm lỗi #VALUE! khi:

Bất kỳ ô nào là ô trống hoặc chứa văn bản.

Xem thêm:

Số cột vào array1 không giống cùng với số sản phẩm trong array2.

Mảng tích số ma trận a của hai mảng b và c là:

*

trong đó i là số hàng và j là số cột.

Ví dụ

lấy ví dụ 1

*

Ví dụ 2

*

Quý khách hàng buộc phải nhập cách làm sinh sống bên trên làm cách làm mảng nhằm công thức kia vận động đúng đắn. Sau khi bạn nhập bí quyết, dìm Enter nếu chúng ta tất cả ĐK hiện nay appmobiles.info 365; trường hợp không, hãy nhấn Ctrl+Shift+Enter. Nếu cách làm ko được nhập dưới dạng cách làm mảng, một hiệu quả độc nhất vô nhị được trả về.

quý khách buộc phải thêm trợ giúp?

Quý Khách luôn luôn hoàn toàn có thể hỏi một Chuyên Viên vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.