Lịch cắt điện tây ninh, từ 19/01 đến 25/01

Lưu ý : appmobiles.info không thuộc một nhóm chức Điện Lực nào, tin tức dữ liệu mang tính chất tham khảo cùng được cập nhập auto từ các website của Điện lực EVN, quý fan hâm mộ tra cứu vui miệng KHÔNG hotline điện cho số hotline của website ! 

Điện lực lô Dầu

Khu vực : Ấp Trâm quà 3, Trâm tiến thưởng 2, làng mạc Mới, Cây Xoài thôn Thanh Phước.Ấp Suối Cao A làng mạc Phước Đông.Ấp Xóm ba xã Hiệp Thạnh.

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực tp Tây Ninh

Khu vực : khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Bình phường Hiệp Ninh

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực thành phố Tây Ninh

Khu vực : thành phố Ninh Thành phường Ninh Sơn

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 5 ấp Hòa Đông B buôn bản Hòa Hiệp

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 6 ấp Hòa Lợi xóm Hòa Hiệp

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 5 ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : Ấp Tân Thuận buôn bản Hưng Thuận

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : thành phố Sân Cu phường Long Thành Bắc

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : thành phố Long Đại phường Long Thành Bắc; ấp ngôi trường Phước, trường Lộc buôn bản Trường Tây; ấp trường Thọ buôn bản Trường Hòa

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực đống Dầu

Khu vực : Ấp Đường Long, Bến Mương làng mạc Thạnh Đức.Ấp Phước Hội, Phước Tây, Phước An, Phước Bình xã Phước Thạnh.Ấp Phước Đức B xã Phước Đông.Ấp 6, ấp 3 thôn Bàu Đồn.

Lý do : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực thành phố Tây Ninh

Khu vực : khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Tổ 8 ấp Bình Linh xã Chà Là

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Tổ 6 ấp Phước Lợi 2 thôn Suối Đá

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Tổ 8 ấp Thuận Phước thôn Truông Mít

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 4 ấp Thạnh Phước làng mạc Thạnh Bình

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 6 ấp Thạnh Phước buôn bản Thạnh Bình

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : thành phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường An Hòa

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : Ấp ngôi trường Lưu, Năm Trại, trường Phú xóm Trường Đông

Lý vị : giảm điện theo yêu mong của cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền theo nguyên lý của pháp luật

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : thành phố An Đước phường An Tịnh

Lý do : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : thành phố Gia Tân phường Gia Lộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực tp Tây Ninh

Khu vực : thành phố Ninh thọ phường Ninh Sơn

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 4 ấp 3 làng Trà Vong

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 2 ấp 3 làng mạc Trà Vong

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 2 ấp Suối Ông Đình làng mạc Trà Vong

Lý do : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 3 ấp mong xã Tân Phong

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Thành Đông, ấp Thành Trung buôn bản Thành Long

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Long Hòa 2 xã Long Chữ

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : Ấp Tân Thuận làng Hưng Thuận

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực tp Tây Ninh

Khu vực : thành phố 1 phường III

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Tổ 6 ấp Suối Ông Đình buôn bản Trà Vong

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Ấp Hội Tân làng mạc Tân Hội

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Ấp Tân Xuân làng mạc Tân Phú

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Ấp Đông Tiến xóm Tân Đông

Lý do : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Hoà Thành

Khu vực : thành phố Long Trung phường Long Thành Trung

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Gò Ngãi xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực đống Dầu

Khu vực : Ấp Phước Đức A thôn Phước Đông

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Trảng Bàng

Khu vực : khu phố Lộc Tân phường Lộc Hưng

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực tp Tây Ninh

Khu vực : khu phố 4 phường II

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực tp Tây Ninh

Khu vực : thành phố 4 phường II

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : giảm 2FCO trạm (25kVA + 50kVA) trụ 58B/114/49P đường 478TBI

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Chòm Dừa buôn bản Đồng Khởi

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Bắc Bến Sỏi, ấp Thành Tây thôn Thành Long

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Chòm Dừa làng mạc Đồng Khởi

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Bến Cầu

Khu vực : Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực đụn Dầu

Khu vực : Ấp Cây Trắc thôn Phước Đông

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực tp Tây Ninh

Khu vực : thành phố Ninh Tân phường Ninh Sơn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Biên

Khu vực : Ấp Thanh Tân xóm Mỏ Công

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Sa Nghe xã An Cơ

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : Ấp Sa Nghe buôn bản An Cơ

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực đụn Dầu

Khu vực : Ấp Cây Xoài xóm Thanh Phước

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực thành phố Tây Ninh

Khu vực : thành phố Ninh Trung phường Ninh Sơn

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Dương Minh Châu

Khu vực : Ấp Ninh Phú xóm Bàu Năng

Lý vì chưng : giảm điện theo yêu ước của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền theo chính sách của pháp luật