Hàm Đếm Dấu X Trong Excel

Hàm COUNTIF là 1 hàm rất bổ ích trong việc thống kê, báo cáo. Hãy cùng  học tập Excel Online coi hàm COUNTIF bao gồm thể ứng dụng rứa nào trong các bước của kế toán trên Excel nhé.

Bạn đang xem: Hàm đếm dấu x trong excel


Cấu trúc của hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF thuộc team hàm COUNT, mục đích dùng để đếm.

COUNTIF tất cả COUNT+ hàm IF, tức là đếm có điều kiện.

Cụ thể: =COUNTIF(range, criteria)

range: vùng cần đếmcriteria: điều kiện đếm

Khi gặp những yêu ước như đếm, thống kê, tính số lần… đều có thể sử dụng hàm COUNTIF. Khi áp dụng hàm này đề xuất lưu ý:

Chỉ áp dụng với 1 điều kiệnCách viết các điều kiện

Dùng hàm COUNTIF đếm số ngày thao tác làm việc trong bảng chấm công

*

Trong bảng chấm công trên, bạn có thể thấy trong các ngày đều có những ký hiệu chấm công. Yêu ước là xác định các ngày có ký hiệu là X và N để xác định tổng số công làm cho việc.

Xem thêm:


Dù đã có phần mềm, nhưng năng lực Excel vẫn rất là quan trọng cùng với kế toán, các bạn đã vững Excel chưa? Hãy nhằm tôi góp bạn, đăng ký khoá học Excel:Yêu ước này được đọc là:

Đếm số ô có ký hiệu X, trong vùng tự cột D cho tới cột AH, điền kết quả vào cột AIĐếm số ô gồm ký hiệu N, vào vùng từ cột D tới cột AH, điền công dụng vào cột AJTổng cộng số công = Số công X + (Số công N / 2)

Cách làm như sau:

Số công X tại ô AI10 =COUNTIF(D10:AH10,”X”)

Sau đó filldown cách làm từ ô AI10 xuống cho tới AI14 tương ứng theo số nhân viên trong bảng chấm công

*

Số công N tại ô AJ10=COUNTIF(D10:AH10,”N”)

Sau đó filldown bí quyết từ ô AJ10 xuống cho tới AJ14

*

Tổng số công AK10=AI10+AJ10/2

Dùng hàm COUNTIF để đếm số lần mua sắm và chọn lựa của khách hàng hàng

*

Trong lấy ví dụ như trên, họ thấy trong bảng thống kê ngày mua sắm và chọn lựa của các khách hàng, mỗi công ty có thể xuất hiện nhiều lần.

Yêu mong là đếm số lần mua sắm và chọn lựa của từng người sử dụng (công ty).

Như vậy:

Vùng cần đếm: Bảng thống kê lại ngày tải hàng, cột Tên khách hàng hàng, vùng A2:A16Điều kiện đếm: thương hiệu từng công ty

Để đếm số lần tải hàng của khách hàng A, tại ô F2 nhập công thức:

F2=COUNTIF(A2:A16,E2)

*

Để hoàn toàn có thể filldown bí quyết từ F2 tới các ô F3, F4, F5, F6 cho những công ty còn lại, cần lưu ý cố định vùng tham chiếu A2:A16.

Hướng dẫn toàn tập về kiểu cách kéo bí quyết trong Excel

Hướng dẫn bí quyết kéo công thức trong số ô tất cả sử dụng chức năng trộn ô merge cells

Sau khi cố định vùng tên quý khách trong công thức COUNTIF, bọn họ sẽ có hiệu quả filldown như sau:

*

Như vậy qua 2 lấy ví dụ như trên, chúng ta phần làm sao hình dung được công dụng và cách ứng dụng hàm COUNTIF trong các bước kế toán rồi đề nghị không nào. Để hiểu rõ hơn về hàm COUNTIF, các chúng ta cũng có thể tham khảo một số bài chỉ dẫn sau: