Hàm Đếm Có Điều Kiện Countif

Hàm countifs vào excel là một trong những hàm thống kê được sử dụng nhiều khi làm cho việc vào excel. Vào đó, hàm count dùng để đếm các ô chứa số còn hàm countifs sử dụng để đếm các ô theo một điều kiện nhất định (ngày tháng, số, text hoặc ô chứa dữ liệu). Để nắm rõ hơn các bạn hãy đọc hướng dẫn dưới đây để hiểu rõ hơn về hàm countif cùng hàm countifs nhé!


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Hàm countifsCách sử dụng hàm countif với hàm countifs nhiều điều kiện

Hàm countif trong excel

Hàm countif thuộc team hàm count sử dụng để đếm, trong đó hàm countif là hàm đếm gồm điều kiện và là sự kết hợp của hàm count với hàm if vào excel.

Bạn đang xem: Hàm đếm có điều kiện countif

Hàm countif trên Excel bao gồm cú pháp là =COUNTIF(range;criteria)

Trong đó:

Range là phần vùng đếm dữ liệu (bắt buộc). Có thể là số, tham chiếu hoặc mảng chiếu chứa số. Bỏ qua các giá trị trống. Criterialà phần điều kiện (bắt buộc) thực hiện đếm các giá trị bên trong range, số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản.

Lưu ý:

Đối số criteria để vào ngoặc kép không phân biệt chữ thường hay in hoa. Tất cả thể sử dụng ký tự là dấu chấm hỏi (?) vào điều kiện criteria. Mặc dù nhiên, tùy thuộc vào từng mua đặt trên vật dụng để sử dụng dấu vào hàm là (,) hoặc (;) để sử dụng.

Ví dụ:

*
Hàm countif trong excel

Để đếm được số học sinh nam giới cần áp dụng công thức đến ô D15 như sau: =COUNTIF(C5:C14,”Nam”)

*
Kết quả áp dụng hàm countif vào excel

Hàm countifs

Khái niệm hàm countifs vào excel

Hàm countifs vào excel là một hàm nâng cao của hàm đếm count. Nhưng tất cả một điểm không giống biệt là hàm này chứa nhiều điều kiện để xét. Trong trường hợp có nhiều điều kiện lúc xét những giá trị thì nên cần áp dụng hàm countifs.

Trên lý thuyết, hàm count, hàm countif, hàm countifs đều là hàm đếm vào excel, chủ yếu khác nhau về yêu cầu lúc sử dụng dựa vào điều kiện cụ thể.

Lệnh countifs trong excel

Cú pháp lệnh hàm countifs: =COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, ,…).

Trong đó:

Criteria_range1: Vùng chọn đầu tiên cần thống kê (bắt buộc). Criteria1: Đặt điều kiện áp dụng mang đến định dạng có thể là số
,ô tham chiếu,chuỗi văn bản,một mảng hoặc một hàm Excel khác, (bắt buộc). : Cặp vùng chọn với điều kiện bổ sung tối đa được cho phép 127 cặp vùng chọn với điều kiện.

Lưu ý:

Để đếm những ô trong một phạm vi đơn lẻ với một điều kiện duy nhất giỏi trong nhiều vùng dữ liệu với nhiều điều kiện bạn gồm thể áp dụng hàm countifs.

Vùng chọn bổ sung thuộc số hàng với cột như vùng dữ liệu đầu tiên (Đối số criteria_range1i).

Có thể đếm vùng dữ liệuliền kềkhông liền kề.

Xem thêm:

Hàm countifs xử lý như một giá trị bằng ko (0) trong tiêu chí là một tham chiếu đến một ô trống.

Bạn gồm thể áp dụng những wildcard characterstrong các tiêu chuẩn như:

Dấu hoa thị (*) Dấu hỏi chấm (?)

Cách sử dụng hàm countifs

Với bảng thống kê thu nhập, để chế độ tự động thống kê số lượng nhân viên có thu nhập từ 10 triệu trở lên áp dụng cấu trúc như sau:

=COUNTIFS(C2:C10,”Nhân viên”,D2:D10,”>=10000000″)

Trong đó:

C2:C10 là cột chức vụ trong bảng, điều kiện đó là “nhân viên”. Vật dụng sẽ đọc dữ liệu điều kiện đầu tiên là đếm số lượng nhân viên trong công ty. D2:D10 là cột thu nhập 1 tháng, điều kiện “>=10000000”. Lắp thêm sẽ đọc dữ liệu điều kiện thứ 2 chính là số lượng người có thu nhập các tháng >=10 triệu đồng.

Tại ví dụ này, hàm countifs vào excel sẽ thỏa mãn nhị điều kiện bên trên, tự động bỏ qua những người không có chức vụ nhân viên và thu nhập dưới 10 triệu.

*
Hàm countifs vào excel

Cách sử dụng hàm countif với hàm countifs nhiều điều kiện

Cách đếm ô tính với nhiều tiêu chuẩn (and logic)

Công thức 1: Công thức countifs với các tiêu chuẩn khác

Nếu bạn gồm một bảng dữ liệu sản phẩm như vào bảng phía dưới. Bạn muốn đếm số hàng tồn kho (giá trị cột B>0) nhưng chưa chào bán được (giá trị cột C=0)

Công thức áp dụng: = COUNTIFS (B2: B7, “> 0”, C2: C7, “= 0”)

Kết quả hiển thị là 2 (“Cherries”và“Lemons”):

*
Ví dụ cách đếm ô tính nhiều tiêu chí khác biệt

Công thức 2. Công thức countifs với các tiêu chí giống nhau

Khi bạn muốn đếm các mục có tiêu chuẩn giống nhau bạn phải cung cấp mỗi cặp criteria_range / criteria riêng rẽ lẻ. Vào bảng dữ liệu phía dưới để đếm những mục chứa 0 trong cột B và cột C cần áp dụng công thức như sau:

= COUNTIFS ($B$2: $B$7, “= 0”, $C$2: $C$7, “= 0”)

Kết quả hiển thị trả về là 1 trong những (vì chỉ có “Grapes” có giá trị “0” trong cả hai cột)

*
hàm countifs với các tiêu chí giống nhau

Áp dụng công thức đơn giản với một criteria_rangeduy nhất như COUNTIFS(B2: C7, “= 0”) sẽ trả về kết quả khác, tổng số các ô tính trong khoảng từ B2:C7 đều chưa 0.

Cách đến số ô tính với nhiều tiêu chí (or logic)

Ví dụ dưới đây, việc đếm các ô tính đáp ứng tất cả mọi tiêu chí chỉ định rất dễ dàng khi áp dụng hàm countifs. Nhưng nếu bạn muốn đếm các ô gồm ít nhất một trong các tiêu chuẩn chỉ định là “TRUE” cần sử dụng thêm một số công chức của hàm countif hoặc áp dụng công thức hàm sum countifs với hằng số mảng.

Công thức thêm nhì hoặc nhiều công thức countif hoặc countifs

Trong bảng dữ liệu bên dưới, nếu bạn muốn tính những đơn sản phẩm đang ở trạng thái “Cancelled” cùng “Pending” bạn áp dụng công thức hàm countif bình thường và kết quả hiển thị.

Công thức lệnh: =COUNTIF($C$2:$C$11,”Cancelled”)+COUNTIF($C$2:$C$11,”Pending”)

*
cách đếm số ô tính nhiều tiêu chuẩn

Nếu mỗi hàm chứa nhiều hơn 1 điều kiện thì áp dụng hàm countifs thay vày sử dụng hàm countif. Cụ thể, lúc đếm số đơn đặt sản phẩm “Cancelled” cùng “Pending” đối với “Apples”, sử dụng công thức sau:

Công thức lệnh như sau:

=COUNTIFS($A$2:$A$11,”Apples”,$C$2:$C$11,”Cancelled”)+COUNTIFS($A$2:$A$11,”Apples”,$C$2:$C$11,”Pending”)

*
Kết quả phương pháp đếm số ô tính nhiều tiêu chuẩn

Cách sử dụng countifs với các ký tự đại diện

Trong công thức excel, một số những cam kết tự đại diện cơ bản bạn tất cả thể sử dụng sau đây:

Dấu hỏi (?): Kết hợp được với bất kỳ ký tự đơn nào, sử dụng đếm các ô bắt đầu hoặc kết thúc bằng một cam kết tự nhất định. Dấu hoa thị (*): Kết hợp được với bất kỳ dãy ký kết tự nào, sử dụng để đếm ô chứa một từ cụ thể hoặc một ký kết tự trong ô.

Nếu muốn đếm ô chứa dấu hỏi hoặc dấu hoa thị, gõ dấu xẻ (~) trước dấu chấm hỏi hoặc hoa thị. Ví dụ bạn có một danh sách các dự án trong cột A. Bạn muốn biết gồm bao nhiêu dự án đã ký kết (chứa tên người trong cột B). Hãy thêm một điều kiện thứ 2 (End date trong cột D).

Công thức lệnh: =COUNTIFS(B2:B10,”*”,D2:D10,””&””))

Lưu ý:

Không thể áp dụng cam kết tự đại diện trong tiêu chí thứ 2 vày cột D chứa kiểu dữ liệu ngày tháng, ko phải định dạng text. Đây là nguyên nhân tại bạn bạn đề nghị sử dụng tiêu chuẩn “”&”” để dò kiếm tìm ô chứa dữ liệu.

*
Hàm countifs với các ký tự đại diện

Hi vọng những phân tách sẻ hữu ích bên trên đây sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về nhị hàm countif, countifs vào excel và giải pháp sử dụng chúng. Đừng quên cập nhật thêm nhiều kỹ năng tin học văn phòng cơ bản tại siêng trang tin tức việc làm cho appmobiles.info nhé. Chúc các bạn thành công!