Cách xóa tài khoản google play

Bạn cũng muốn xóa tài khoản Google Play của mình không? bạn đã bao giờ tự hỏi làm vậy nào để triển khai điều này trực tiếp từ thiết bị game android của mình?

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

· những ứng dụng sẽ xuất bản

1. Trước khi bạn gửi yêu mong tới Google nhằm xóa thông tin tài khoản Nhà phát triển của mình, hãy bảo đảm rằng chúng ta tải xuống hoặc sao lưu tin tức của mình.

Bạn đang xem: Cách xóa tài khoản google play

2. Xem xét lại thông tin về cách chuyển áp dụng sang tài khoản nhà cải tiến và phát triển khác.

3. Ở dưới trang này, hãy nhấp vào “Gửi yêu cầu chuyển khoản của bạn”.

Xem thêm:

Xóa thông tin tài khoản Google Play

Google Play là 1 ứng dụng của Google, tức là nó được link với thông tin tài khoản Google của bạn. Khi muốn xóa tài khoản Google Play của mình, bạn phải hủy links tài khoản Google đã nhất quán hóa với trang bị của mình. Tuy nhiên, bạn sẽ mất quyền truy cập vào các dịch vụ không giống của Google trường hợp xóa tài khoản của mình.

Tuy nhiên, công ty chúng tôi đã chỉ cho bạn cách xóa hoặc xóa tài khoản Google. Chúng tôi hy vọng bạn hiểu rõ rằng xóa thông tin tài khoản Google là phương sách ở đầu cuối của bạn, vì gồm nhiều cách để xóa tài khoản của người tiêu dùng khỏi ngẫu nhiên thiết bị nào chúng ta sử dụng. Xung quanh ra, nếu như khách hàng là đơn vị phát triển, hiện thời bạn biết phương pháp xóa tài khoản nhà vạc triển của bản thân nhưng vẫn giữ tất cả dữ liệu của bạn.

Bạn sẽ xóa thông tin tài khoản Google Play của chính mình như cầm cố nào? có lẽ rằng bạn vẫn tìm thấy một giải pháp thay thế? Cho cửa hàng chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.