Các Phép Tính Trong Excel

Excel mang đến appmobiles.info 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Bắt đầu tò mò về bí quyết tạo công thức và sử dụng các hàm tích vừa lòng sẵn để thực hiện giám sát và đo lường và giải quyết và xử lý vấn đề.

Bạn đang xem: Các phép tính trong excel


*

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. đọc thêm về sự khác biệt.


Quan trọng: Trong nội dung bài viết này, bọn chúng tôi đàm đạo về XLOOKUP với VLOOKUP, tương tự như như nhau. Hãy thử sử dụng hàm XLOOKUP mới, một phiên bản VLOOKUP được đổi mới hoạt động theo ngẫu nhiên hướng nào với trả về hiệu quả khớp chính xác theo mặc định, làm cho việc sử dụng thuận tiện và tiện lợi hơn đối với phiên bạn dạng trước của nó.


Chọn một ô hoặc nhập showroom của ô kia vào ô được chọn.

*

Nhập một toán tử. Ví dụ: – chất nhận được trừ.

Chọn ô tiếp sau hoặc nhập địa chỉ cửa hàng của ô đó vào ô được chọn.

*

Nhấn Enter. Hiệu quả của phép tính sẽ mở ra trong ô chứa công thức.

Xem công thức

Khi nhập công thức vào trong 1 ô, phương pháp đó cũng trở nên xuất hiện trong Thanh công thức.

*

Để coi công thức, hãy lựa chọn một ô và phương pháp sẽ xuất hiện thêm trong thanh công thức.

*

Nhập công thức gồm chứa một hàm tích đúng theo sẵn

Chọn một ô trống.

Nhập dấu bằng =, rồi nhập hàm. Ví dụ: =SUM nhằm tính tổng doanh số.

Nhập lốt mở ngoặc (.

Chọn dải ô, rồi nhập vệt đóng ngoặc đơn).

*

Nhấn Enter để thừa nhận kết quả.

Tải xuống Sổ thao tác làm việc hướng dẫn về bí quyết của chúng tôi

Chúng tôi đang tổng thích hợp Sổ có tác dụng việc bắt đầu với những công thức để bạn cũng có thể tải xuống. Nếu như bạn mới có tác dụng quen với Excel hoặc ngay cả khi bạn đã có kinh nghiệm áp dụng Excel, chúng ta có thể xem qua những công thức thông dụng nhất của Excel trong nội dung reviews này. Với những ví dụ thực tế và hình hình ảnh trực quan hữu ích, bạn sẽ có thể sử dụng những hàm Sum, Count, Average với Vlookup như một chuyên gia.

Công thức chuyên sâu

Bạn rất có thể duyệt qua các mục riêng rẽ lẻ tiếp sau đây để tìm hiểu thêm về thành phần ví dụ trong hàm.


Các phần của một công thức Excel

Công thức còn tồn tại thể bao hàm bất kỳ hoặc toàn bộ các thành phần sau đây: hàm, tham chiếu, toán tử cùng hằng số.

Các phần của một công thức

*

1. Hàm: Hàm PI() trả về cực hiếm của số pi: 3,142...

2. Tham chiếu: A2 trả về quý hiếm trong ô A2.

Xem thêm:

3. Hằng số: cực hiếm số hoặc văn bạn dạng được nhập thẳng vào công thức, ví như 2.

4. Toán tử: Toán tử ^ (mũ) nâng một số lên một bậc lũy thừa và toán tử * (dấu sao) nhân những số.Một tham chiếu dấn dạng một ô hoặc một phạm vi ô bên trên trang tính và mang đến Excel biết vị trí tìm quý hiếm hoặc tài liệu mà bạn có nhu cầu dùng trong công thức. Chúng ta cũng có thể dùng những tham chiếu để sử dụng các dữ liệu được bao hàm trong các phần khác của một trang tính trong một công thức hoặc sử dụng giá trị từ 1 ô trong một số trong những công thức. Bạn có thể tham chiếu đến ô trên các trang tính không giống trong và một sổ thao tác làm việc và đến những sổ thao tác khác. Những tham chiếu đến ô trong số sổ thao tác khác được điện thoại tư vấn là những nối kết hoặc tham chiếu ngoài.

giao diện tham chiếu A1

Theo mang định, Excel sẽ thực hiện kiểu tham chiếu A1, tham chiếu cho cột có chữ cái (từ A cho XFD, tổng cộng 16.384 cột) và tham chiếu đến hàng có số (từ 1 cho 1.048.576). Những chữ mẫu và số này được call là những đầu đề hàng với cột. Để tham chiếu mang đến một ô, nhập vần âm của cột rồi cho số của hàng. Ví dụ: B2 tham chiếu mang đến ô giao nhau giữa cột B và sản phẩm 2.

Để tham chiếu đến

Sử dụng

Ô trong cột A cùng hàng 10

A10

Phạm vi ô giữa cột A và các hàng từ 10 mang đến 20

A10:A20

Phạm vi ô thân hàng 15 và những cột tự B đến E

B15:E15

Tất cả những ô trong hàng 5

5:5

Tất cả những ô trong hàng 5 mang đến 10

5:10

Tất cả những ô vào cột H

H:H

Tất cả các ô trong cột tự H mang lại J

H:J

Phạm vi ô vào cột A mang lại E và những hàng tự 10 mang đến 20

A10:E20

Sự khác nhau giữa các tham chiếu xuất xắc đối, tương đối và hỗn hợp

Tham chiếu tương đối Một tham chiếu ô tương đối trong bí quyết như A1, được dựa trên vị trí tương đối của ô chứa công thức và ô được tham chiếu đến. Nếu vị trí ô bao gồm các đổi khác công thức, tham chiếu được nạm đổi. Trường hợp bạn xào luộc hoặc điền công thức qua sản phẩm ngang hoặc cột dọc, tham chiếu auto điều chỉnh. Theo mang định, các công thức mới áp dụng tham chiếu tương đối. Ví dụ, nếu bạn xào luộc hoặc điền một tham chiếu kha khá trong ô B2 mang đến ô B3, nó sẽ auto điều chỉnh tự =A1 sang =A2.

Công thức được xào luộc với tham chiếu tương đối

*

Tham chiếu hay đối Một tham chiếu ô tuyệt đối hoàn hảo trong một công thức, như $A$1, luôn luôn tham chiếu mang đến một ô tại một vị trí nuốm thể. Nếu địa điểm ô bao gồm các đổi khác công thức, tham chiếu được gắng đổi, tham chiếu tuyệt vời và hoàn hảo nhất vẫn duy trì nguyên. Trường hợp bạn xào nấu hoặc điền công thức qua mặt hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu hoàn hảo và tuyệt vời nhất sẽ ko điều chỉnh. Theo mặc định, các công thức bắt đầu sử dụng các tham chiếu tương đối, vị vậy bạn có thể cần chuyển bọn chúng sang các tham chiếu giỏi đối. Ví dụ, trường hợp bạn sao chép hoặc điền một tham chiếu tuyệt vời và hoàn hảo nhất trong ô B2 mang lại ô B3, nó sẽ giữ nguyên trong cả nhì ô: =$A$1.

Công thức được xào luộc với tham chiếu tốt đối

*

Tham chiếu lếu hợp Tham chiếu láo hợp bao gồm một cột hoàn hảo và tuyệt vời nhất và một hàng tương đối, hoặc một hàng tuyệt vời và một cột tương đối. Một tham chiếu cột tuyệt vời nhất có dạng $A1, $B1, v.v. Một tham chiếu hàng tuyệt đối có dạng A$1, B$1, v.v. Nếu địa chỉ của ô chứa cách làm thay đổi, tham chiếu kha khá sẽ thế đổi, còn tham chiếu hoàn hảo và tuyệt vời nhất sẽ không nắm đổi. Nếu bạn xào nấu và điền phương pháp vào những hàng hoặc cột, tham chiếu kha khá sẽ tự động điều chỉnh cùng tham chiếu tuyệt vời và hoàn hảo nhất không điều chỉnh. Ví dụ: ví như bạn coppy hoặc điền tham chiếu hỗ hợp từ ô A2 cho B3, tham chiếu sẽ điều chỉnh từ =A$1 thành =B$1.

Công thức được coppy với tham chiếu lếu hợp

*

Kiểu tham chiếu 3-D

Tham chiếu dễ ợt trên những trang tính Nếu bạn muốn phân tích tài liệu trong cùng một ô hoặc phạm vi các ô trên nhiều trang tính trong một sổ có tác dụng việc, hãy dùng tham chiếu 3-D. Một tham chiếu 3-D bao gồm tham chiếu ô hoặc phạm vi, trước đó là một phạm vi thương hiệu trang tính. Excel sử dụng ngẫu nhiên trang tính làm sao được lưu giữ giữa tên khởi đầu và hoàn thành của một tham chiếu. Ví dụ, =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) thêm tất cả các cực hiếm được bao gồm trong ô B5 trên toàn bộ các trang tính ở giữa và bao hàm Trang 2 và Trang 13.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng những tham chiếu 3-D để tham chiếu đến những ô bên trên trang tính khác, để khẳng định tên và để tạo công thức bằng cách sử dụng những hàm sau đây: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA cùng VARPA.

Không thể dùng tham chiếu 3-D vào công thức mảng.

Không thể dùng tham chiếu 3-D với toán tử phần giao (một khoảng tầm trắng) hoặc trong số công thức sử dụng giao cắt ngầm.

Điều gì xảy ra khi chúng ta di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính lấy ví dụ như sau giải thích những gì xảy ra khi bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính nằm trong một tham chiếu 3-D. Các ví dụ áp dụng công thức =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) để thêm các ô tự A2 đến A5 trên các trang tính từ bỏ 2 cho 6.

Chèn hoặc sao chép nếu khách hàng chèn hoặc xào nấu các trang tính trường đoản cú Trang 2 mang lại Trang 6 (điểm hoàn thành trong lấy ví dụ như này), Excel bao gồm tất cả quý giá trong ô A2 mang đến A5 từ các trang được tiếp tế trong phần tính toán.

Xóa nếu như bạn xóa những trang tính nằm giữa Trang 2 và Trang 6, Excel sẽ vứt bỏ các cực hiếm khỏi phép tính.

Di chuyển giả dụ bạn dịch chuyển các trang từ nửa Trang 2 với Trang 6 cho một vị trí ngoài phạm vi trang tính được tham chiếu, Excel sẽ vứt bỏ các quý giá của trang khỏi phép tính.

Di gửi điểm cuối nếu như bạn di chuyển Trang 2 hoặc Trang 6 đến vị trí khác trong cùng sổ làm cho việc, Excel điều chỉnh đo lường cho tương xứng với một phạm vi trang tính mới thân chúng.

Xóa điểm cuối nếu như bạn xóa Trang 2 hoặc Trang 6, Excel điều chỉnh đo lường để cân xứng với một phạm vi trang tính giữa chúng.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

biến đổi giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt vời và hoàn hảo nhất và láo hợp cho các hàm