Bạn muốn hẹn hò 2019

Excel mang lại appmobiles.info 365 Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Việc dùng hàm làm một trong các đối số vào công thức dùng hàm được gọi là lồng và chúng tôi gọi hàm đó là hàm được lồng vào. Ví dụ, bằng cách lồng hàm AVERAGE và SUM vào các đối số của hàm IF, công thức dưới đây tính tổng mang đến bộ các số (G2:G5) chỉ khi giá trị trung bình của một bộ số khác (F2:F5) lớn hơn 50. Nếu không, nó trả về 0.

Bạn đang xem: Bạn muốn hẹn hò 2019

*

Hàm AVERAGE và hàm SUM được lồng vào trong hàm IF.

Bạn có thể lồng tối nhiều 64 mức hàm vào công thức.


WindowsWeb

Bấm vào ô bạn muốn nhập công thức.

Để bước đầu công thức cùng với hàm này, hãy bấm chèn công thức bên trên thanh cách làm .

Excel chèn dấu bằng (=) mang lại bạn.

Trong hộp Hoặc chọn một thể loại , lựa chọn Tất cả.

Nếu các bạn đã rất gần gũi với những thể loại hàm, chúng ta cũng có thể chọn tiện loại.

Nếu chúng ta không chắc chắn hàm nào sẽ tiến hành dùng, bạn cũng có thể nhập một câu hỏi mô tả việc bạn có nhu cầu làm trong vỏ hộp Tìm tìm hàm (ví dụ, "cộng số" trả về hàm SUM ).

Để nhập một hàm khác làm đối số, hãy nhập hàm vào hộp đối số mà bạn muốn.

Các phần công thức được hiển thị vào hộp thoại Đối số Hàm phản ánh hàm bạn đã chọn ở bước trước đó.

Nếu bạn bấm IF, hộp thoại Đối số hàm hiển thị các đối số mang đến hàm IF. Để lồng hàm khác, bạn có thể nhập hàm đó vào hộp đối số. Ví dụ: bạn có thể nhập SUM(G2:G5) vào hộp Value_if_true của hàm IF.

Hãy nhập bất kỳ đối số bổ sung nào cần để hoàn thiện công thức của bạn.

Thay vị nhập tham chiếu ô, bạn cũng có thể nhập ô bạn muốn tham chiếu. Bấm

*
nhằm thu bé dại hộp thoại, chọn ô bạn muốn tham chiếu, rồi bấm
*
mở rộng lại vỏ hộp thoại.


Mẹo: Để biết thêm thông tin về hàm và đối số của chúng, bấm Trợ giúp về hàm này.

Xem thêm:


Sau khi bạn xong các đối số mang lại công thức, bấm OK.


Bấm vào ô bạn muốn nhập công thức.

Để bước đầu công thức với hàm này, hãy bấm chèn công thức trên thanh bí quyết .

Trong hộp thoại Chèn Hàm, vào hộp chọn thể loại, lựa chọn Tất cả.

Nếu bạn đã rất gần gũi với các thể các loại hàm, chúng ta có thể chọn tiện thể loại.

Để nhập một hàm khác làm cho đối số, hãy nhập hàm vào hộp đối số trong bộ dựng cách làm hoặc nhập trực tiếp vào ô.

Hãy nhập bất kỳ đối số bổ sung nào cần để hoàn thiện công thức của bạn.

Sau lúc bạn xong các đối số đến công thức, hãy dìm ENTER.


Ví dụ

Sau đây là ví dụ về kiểu cách sử dụng hàm IF được lồng nhằm gán điểm bằng văn bản vào điểm bài kiểm tra bởi số.

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhận F2 và tiếp đến nhấn Enter. Ví như cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Điểm

45

90

78

Công thức

Mô tả

Kết quả

"=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B", IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F"))))

Dùng các điều kiện IF lồng để gán điểm bằng chữ vào điểm số trong ô A2.

=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B",IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F"))))

"=IF(A3>89,"A",IF(A3>79,"B", IF(A3>69,"C",IF(A3>59,"D","F"))))

Dùng các điều kiện IF lồng để gán điểm bằng chữ vào điểm số vào ô A3.

=IF(A3>89,"A",IF(A3>79,"B",IF(A3>69,"C",IF(A3>59,"D","F"))))

"=IF(A4>89,"A",IF(A4>79,"B", IF(A4>69,"C",IF(A4>59,"D","F"))))

Dùng các điều kiện IF lồng để gán điểm bằng chữ vào điểm số vào ô A4.

=IF(A4>89,"A",IF(A4>79,"B",IF(A4>69,"C",IF(A4>59,"D","F"))))


Mẹo: 


Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.